Pločasti materijali


Postavljanje pločastih materijala Abet Laminati, Trespa, Parklex, Prodema, Funder Max i dr. na različitim fasadnim površinama podrazumeva upotrebu ravnih panela sa izraženim termičkim i mehaničkim svojstvima, koji su dodatno ojačani prirodnim vlaknima od drveta i obrađeni pod visokim pritiskom i na visokim temperaturama. Homogenost i gustina jezgra osiguravaju izuzetnu otpornost pločastih panela na atmosferske uticaje i temperaturne promene, kao i na uticaje fizičkih sila sa aspekta deformacije i gubitka ključnih svojstava.

Izbor različitih tekstura i boja pruža razne mogućnosti prilikom arhitektonskog oblikovanja i izrade finalnih rešenja u skladu sa individualnim zahtevima klijenata i investitora.