Aluminijum-drvo


Aluminijum – drvo sistem profila predstavlja ekskluzivnu ponudu u okviru sistema sa termo prekidom, uz naglašena svojstva toplotne i zvučne izolacije i primenu visokih tehnoloških standarda.

Aluminijumski profil sa termo prekidom čini osnovni element konstrukcije navedenog sistema, dok je sa unutrašnje strane postavljena obloga u vidu profilisanih elemenata od drveta. Osnovna uloga aluminijuma ogleda se u zaštiti drvenih elemenata od atmosferskih uticaja, pri čemu elementi od drveta zadržavaju originalna svojstva i nakon višegodišnje eksploatacije. Spoj aluminijumskog profila i elemenata od drveta ostvaruje se posebnim kopčama koje ne prenose naprezanja materijala prilikom termičke dilatacije materijala. Štaviše, kopče omogućavaju cirkulaciju vazduha i zaštitu od korozije usled pojave kondenzacije.

Aluminijumske profile moguće je tretirati plastifikacijom ili eloksacijom. Plastifikacija aluminijumskih profila omogućava velik izbor boja i predstavlja dodatnu zaštitu od atmosferskih uticaja. Izbor vrste i boje elemenata od drveta moguće je uskladiti sa individualnim zahtevima klijenata i investitora. Zaptivanje se obezbeđuje zaptivnim gumama različitih profila u više zona.

Karakteristike i prednosti aluminijum – drvo sistema profila sa aspekta vrhunske termičke izolacije:

• Uf = 1,1 – 1,4 W/m²K
• Uw* = 1,3 W/m²K sa dvoslojnim staklom (Ug = 1,0 W/m²K)
• Uw* = 1,0 W/m²K sa troslojnim staklom (Ug = 0,6 W/m²K)
• Uw** = 0,78 W/m²K sa troslojnim staklom (Ug = 0,5 W/m²K)

*/** u zavisnosti od dimenzija pozicija