Staklene fasade


Staklene fasade predstavljaju samonoseći, u celini zastakljen i toplo izolovan tip fasadne konstrukcije od aluminijumskih i statički odabranih vertikalnih i horizontalnih profila. Vertikalni i horizontalni profili podrazumevaju višekomorne profile i mogu vršiti odvodnjavanje konstrukcije u tri ravni na osnovu preklapanja profila.

Kompleksnost staklenih površina predmetnog tipa fasada postavlja definisan uslov u pogledu izrade detaljne ponude širokog spektra aluminijumskih fasada, uključujući:

• Kontinualne fasade
• Polustrukturalne fasade
• Strukturalne fasade
• Spajder fasade

U saradnji sa projektantima i investitorima naš inženjerski tim spreman je da Vam ponudi optimalan izbor fasadnih sistema i različite tipove stakla prema zahtevima projekata. U okviru procesa projektovanja, prioritet predstavlja priprema i izrada rešenja prema postavljenim zahtevima u vidu dizajna, funkcionalnosti i adekvatne toplotne izolacije, a sve u skladu sa planiranim budžetima investitora.