Element fasada


Element fasada prema standardu EN ISO 717-1

Element fasada podrazumeva samonoseći tip fasade koji je u osnovi podeljen na dve celine. Na osnovu vidnih profila po obimu krila, predmetni tip fasadnih sistema odaje utisak nepostojanja profila između staklenih elemenata, po uzoru na strukturalni tip fasade, ali uz niže troškove montaže. Pokrivni profili vizuelno su primetni isključivo po obimu.

Element fasadni sistemi pružaju mogućnost raznovrsnog arhitektonskog oblikovanja i integraciju polja za otvaranje korišćenjem strukturalno zastakljenih prozora.