Spajder fasada


Spajder fasada prema standardu EN 12600

Sa aspekta vizuelne atraktivnosti, poseban tip spajder fasada najčešće nalazi primenu na reprezentativnim poslovnim objektima, hotelima, aerodromima i administrativnim objektima.

Tehnologija pričvršćivanja staklenih panela podrazumeva upotrebu specijalnih valjkastih nosača, od poliranog nerđajućeg čelika, na osnovnoj konstrukciji, pri čemu se omogućava velika sloboda prilikom arhitektonskog oblikovanja i izrade finalnih rešenja. Staklo, jednostruko ili termo, spaja se sa konstrukcijom u vidu posebnih Inox držača, koji vrše fiksiranje stakla u četiri, šest ili više tačaka. Tačke za fiksiranje stakla obuhvataju fiksne i klizne tačke zbog termičke dilatacije materijala usled temperaturnih promena.

Montaža staklenih panela vrši se bez dodatnih vertikalnih i horizontalnih profila na spoljašnjem delu fasade. Spoj staklenih panela osigurava se specijalnim strukturalnim silikonom sa visokom otpornošću na atmosferske uticaje i UV zračenje.

Konstrukcija posebnog tipa spajder fasade pruža maksimalnu osvetljenost unutrašnjeg prostora objekata prirodnim dnevnim svetlom, kao i mogućnost postavljanja velikih staklenih površina, koje nisu podeljene nosećim profilima, i različitih oblika staklenih panela.