Istegnuti metal


Istegnuti metal predstavlja poluproizvod koji se izrađuje u pločama ili rolnama od različitih vrsta metala, sa mrežasto spojenim otvorima bez pletenja i zavarivanja. Osnovne karakteristike istegnutog metala definisane su u vidu krutosti materijala, male težine, izuzetne elektroprovodljivosti i mehaničkih osobina, mogućnosti zavarivanja, izrade u različitim dimenzijama, kao i tehnike proizvodnje bez škarta.

Kao takav, istegnuti metal predstavlja ekomonično, funkcionalno i estetski primenljivo rešenje u okviru realizacije najzahtevnijih dizajnerskih i tehničkih zadataka u oblasti građevinarstva i izrade fasadnih sistema.