Često postavljana pitanja

 

 

Na koji način je moguće dostaviti preliminarnu verziju projekta na reviziju?

Preliminarnu verziju Vašeg projekta možete dostaviti putem elektronske pošte na zvaničan e-mail privrednog društva Alimpex info@alimpex.rs. Član našeg inženjerskog tima kontaktiraće Vas u najkraćem roku radi daljih konsultacija.

Na koji način je moguće izvršiti odabir optimalnog sistema i konfiguracije stakala prema zahtevima projekta?

Inženjerski tim privrednog društva Alimpex spreman je da Vam pruži stručnu pomoć i podršku prilikom odabira optimalnih sistema i konfiguracije stakala u skladu sa Vašim potrebama i zahtevima projekta.

Koje faktore je potrebno uzeti u obzir prilikom odabira odgovarajućih sistema prema zahtevima projekta?

Prilikom odabira odgovarajućih sistema prema zahtevima projekta, potrebno je uzeti u obzir sledeće faktore:

  • Ključni aspekti građevinskog područja (klimatska zona i tip područja)
  • Tip objekta (rezidencijalni ili komercijalni)
  • Mesto pozicija za postavljanje staklenih površina (prizemlje, spratnost objekata, visina)
  • Ukupna površina zastakljenih površina
  • Tip pozicija (spoljašnje ili unutrašnje)

Da li možete da navedete koji su Vaši najjeftiniji prozori i vrata?

Cene naših proizvoda direktno su uslovljene zahtevima projekata. Na osnovu toga, postoji mogućnost da naši najjeftiniji sistemi ne zadovoljavaju zahteve projekata sa aspekta statike, termoprovodljivosti, estetike, načina otvaranja itd. Po izvršenom usaglašavanju u pogledu odabira adekvatnih rešenja prema Vašim potrebama i zahtevima projekta, dostavićemo Vam zvaničnu Ponudu u skladu sa ponuđenim rešenjima i Vašim mogućnostima.

Da li Vaši proizvodi ispunjavaju zahteve zvučne izolacije?

Odgovorno tvrdimo da naši proizvodi apsolutno ispunjavaju postavljene zahteve sa aspekta zvučne izolacije. Stepen zvučne izolacije direktno zavisi od odabira sistema, tipa stakla i pravilne ugradnje.

Da li Vaši proizvodi ispunjavaju zahteve u pogledu vodootpornosti?

Posedujemo paletu proizvoda koji odgovaraju zahtevima svih klimatskih uslova i područja. Nakon izvršenih testiranja i objektivnih dokaza tokom višegodišnje eksploatacije, svi naši sistemi otporni su na prodor vode u skladu sa zahtevima SRPS i EN standarda.

Da li postoji mogućnost da nam dostavite proračun toplotne provodljivosti za Vaše proizvode?

Na osnovu odabranog sistema i tipa stakla u skladu sa zahtevima Vašeg projekta, naš inženjerski tim dostaviće Vam proračun toplotne provodljivosti za svaku predviđenu poziciju na Vašem objektu.

Koje su boje dostupne u okviru RAL palete boja?

Dostupna Vam je celokupna RAL paleta boja, kao i velik broj boja sa specijalnim efektima. Naš stručni tim pružiće Vam pomoć u odabiru odgovarajućih boja.

Da li Vaša Ponuda uključuje i cenu ugradnje sistema i proizvoda?

Poseban element naše Ponude predstavlja stručna i pravilna ugradnja sistema i proizvoda, koji prikazuje cenu ugradnje u skladu sa zahtevima projekta i dogovorenim obimom posla.

Koje vrste protivpožarnih vrata proizvodite?

Privredno društvo Alimpex bavi se proizvodnjom zastakljenih i punih aluminijumskih protivpožarnih vrata, kao i prodajom čeličnih protivpožarnih vrata italijanskog proizvođača Dierre. Prema individualnim potrebama klijenata i zahtevima Glavnog projekta zaštite od požara, sva protivpožarna vrata mogu biti opremljena različitim vrstama dodatne opreme.

Da li je moguće izvršiti ugradnju bezbednosnih alarma u Vaše sisteme?

Naši sistemi apsolutno podržavaju mogućnost ugradnje bezbednosnih alarma, kao i kompletnu instalaciju sistema za pametne kuće.

Na koji način se definišu rokovi isporuke za Vaše proizvode?

Rokovi isporuke proizvoda direktno zavise od zahteva projekata, izbora sistema, dinamike gradnje/rekonstrukcije objekata i posebno se definišu za svaki projekat