VENTILISANE FASADE

PROIZVODI

Ventilisane fasade

U modernoj arhitekturi fasadno oblikovanje podrazumeva primenu različitih tipova ventilisanih fasada. Bez obzira da li se radi o rekonstrukciji postojećih ili izgradnji novih objekata, ventilisani tipovi fasadnih sistema nalaze primenu u okviru izrade finalnih arhitektonskih rešenja i postavljanja savremenih fasadnih obloga prema individualnim zahtevima klijenata i investitora. Osnovne karakteristike ventilisanih fasadnih sistema predstavljaju dug životni vek, sniženi troškovi održavanja i visok stepen komfora.

Na osnovu višegodišnjeg iskustva u izradi i postavljanju aluminijumskih zid zavesa, kao i preostale aluminijumske bravarije, privredno društvo Alimpex uvrstilo je u svoju ponudu i postavljanje fasadnih obloga sa sledećim vrstama materijala:

  • Kompozitni paneli – Alubond
  • Granitna keramika
  • Pločasti materijali (Abet Laminati, Trespa, Parklex, Prodema, FunderMax i dr.)
  • Istegnuti metal (čelik ili bakar)

U saradnji sa projektantima i investitorima naš inženjerski tim spreman je da Vam ponudi optimalan izbor fasadnih sistema i različite tipove stakla prema zahtevima projekata. U okviru procesa projektovanja, prioritet predstavlja priprema i izrada rešenja prema postavljenim zahtevima u vidu dizajna, funkcionalnosti i adekvatne toplotne izolacije, a sve u skladu sa planiranim budžetima investitora.

Kompozitni paneli

Kompozitni ili Alubond paneli predstavljaju najveću grupu kompozitnih fasada. Alubond paneli proizvedeni su od sendvič limova koji su međusobno integrisani kompozitnim jezgrom. Debljine kompozitnih panela mogu biti 3, 4, 6 i 8 mm. Na osnovu svoje modularnosti, prilagodljivosti i široke palete boje i tekstura, kompozitni Alubond paneli spadaju među najzastupljenije fasadne obloge prilikom izgradnje ili rekonstrukcije različitih vrsta objekata.

Alubond paneli pružaju neograničene mogućnosti u pogledu dizajna i izrade arhitektonskih rešenja. Jedna od ključnih prednosti navedenih fasadnih obloga sastoji se u tome što se bez poteškoća mogu kriviti, oblikovati i uklopiti prema najrazličitijim dizajnerskim zamislima i arhitektonskim rešenjima.

Pristupačna cena, jednostavno održavanje i otpornost na atmosferske uticaje predstavljaju posebne prednosti Alubond panela.

Granitna keramika

Obloga fasadnih površina granitnim pločama podrazumeva postavljanje granitne keramike na fleksibilnu aluminijumsku ili inox podkonstrukciju sa vidljivim ili skrivenim držačima ploča. Između granitnih ploča i noseće konstrukcije objekta postavlja se termoizolacija, najčešće u vidu kamene vune i paropropusne – vodonepropusne folije. Prostor između granitnih ploča i termoizolacije ispunjen je vazdušnim slojem.

Granit predstavlja posebnu vrstu materijala sa izraženim mehaničkim otpornostima na atmosferske uticaje, udarce i agresivne uslove. Pogodan je za izradu u različitim oblicima i dimenzijama prema individualnim zahtevima klijenata i investitora.

Mogućnost izbora različitih tekstura, boja i dimenzija granitnih ploča omogućava primenu savremenih arhitektonskih rešenja. Ključne karakteristike granitne keramike predstavljaju postojanost i trajno zadržavanje originalnih svojstava, kao i ekskluzivan izgled fasadnih površina tokom višegodišnje eksploatacije objekata.

Pločasti materijali

Postavljanje pločastih materijala Abet Laminati, Trespa, Parklex, Prodema, Funder Max i dr. na različitim fasadnim površinama podrazumeva upotrebu ravnih panela sa izraženim termičkim i mehaničkim svojstvima, koji su dodatno ojačani prirodnim vlaknima od drveta i obrađeni pod visokim pritiskom i na visokim temperaturama. Homogenost i gustina jezgra osiguravaju izuzetnu otpornost pločastih panela na atmosferske uticaje i temperaturne promene, kao i na uticaje fizičkih sila sa aspekta deformacije i gubitka ključnih svojstava.

Izbor različitih tekstura i boja pruža razne mogućnosti prilikom arhitektonskog oblikovanja i izrade finalnih rešenja u skladu sa individualnim zahtevima klijenata i investitora.

Istegnuti metal

Istegnuti metal predstavlja poluproizvod koji se izrađuje u pločama ili rolnama od različitih vrsta metala, sa mrežasto spojenim otvorima bez pletenja i zavarivanja. Osnovne karakteristike istegnutog metala definisane su u vidu krutosti materijala, male težine, izuzetne elektroprovodljivosti i mehaničkih osobina, mogućnosti zavarivanja, izrade u različitim dimenzijama, kao i tehnike proizvodnje bez škarta.

Kao takav, istegnuti metal predstavlja ekomonično, funkcionalno i estetski primenljivo rešenje u okviru realizacije najzahtevnijih dizajnerskih i tehničkih zadataka u oblasti građevinarstva i izrade fasadnih sistema.

Naši partneri