PROIZVODI

Protivpožarna vrata

Osnovna uloga protivpožarnih vrata obuhvata zaštitu ljudi i materijalnih dobara, kao i sprečavanje širenja vatre na preostale delove objekata u slučaju nastanka požara. U skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti od požara, protivpožarna vrata moraju biti otporna na plamen i u potpunosti toksički neškodljiva.

Ponuda privrednog društva Alimpex obuhvata proizvodnju aluminijumskih protivpožarnih vrata od materijala renomiranih svetskih proizvođača, kao i prodaju čeličnih protivpožarnih vrata renomiranog italijanskog proizvođača Dierre u skladu sa bezbednosnim i protivpožarnim standardima.

Proizvodnja aluminijumskih protivpožarnih vrata podrazumeva izradu zastakljenih aluminijumskih vrata, vatrotpornosti 30, 60, 90 i 120 minuta, u različitim dimenzijama i prema individualnim zahtevima klijenata i investitora. Sertifikacija protivpožarnih aluminijumskih vrata izvršena je u skladu sa zvaničnim evropskim standardima EN 1191 i 1634.

Prodaja i montaža čeličnih protivpožarnih vrata renomiranog italijanskog proizvođača Dierre obuhvata distribiciju punih ili delimično zastakljenih čeličnih vrata, vatrotpornosti 30, 60, 90 i 120 minuta. Sertifikacija Dierre čeličnih protivpožarnih vrata izvršena je prema zahtevima italijanskog standarda UNI 9723 i pružaju garanciju kvaliteta, bezbednosti i ekskluzivnog dizajna.

Primena bezbednosnih mera iz oblasti preventivne zaštite od požara direktno uslovljava postavljanje protivpožarnih vrata u svim javnim ili privatnim objektima poput bolnica, škola, Banaka, aerodroma, autobuskih i železničkih stanica, industrijskih objekata itd.

Tipovi vrata u ponudi sa standardnom opcijom otvaranja vrata „spolja“:

  • Jednokrilna protivpožarna klizna vrata
  • Dvokrilna protivpožarna klizna vrata

Dodatne opcije za protivpožarna vrata:

  • Sistem za automatsko zatvaranje vrata u slučaju požara
    Primena u prostorijama visoke frekvencije prolaza (bolnice, škole, hoteli itd.). Pomoću ovog sistema krila vrata (jedno ili oba, zaokretna ili klizna) konstantno se nalaze u otvorenom položaju kako bi osigurala nesmetan prolaz kroz vrata, kao automatsko i ispravno zatvaranje po želji korisnika ili na signal dojave požara.
  • Kontrola pristupa
    Osnovni zahtev prilikom postavljanja sistema kontrole pristupa zaštićenim prostorijama na protivpožarna vrata, podrazumeva da primarna funkcija protivpožarnih vrata ne bude ugrožena. Kontrola pristupa zaštićenim prostorijama može biti postavljena jednostrano ili obostrano
  • Antipanik mehanizam

Funkciju antipanik mehanizma predstavlja sprečavanje ulaska kroz vrata sa zaključane strane, odnosno slobodan izlaz prilikom evakuacije ljudi u bilo kom trenutku sa strane gde je postavljen antipanik mehanizam.

Naši partneri