STAKLENE FASADE

PROIZVODI

Staklene fasade

Staklene fasade predstavljaju samonoseći, u celini zastakljen i toplo izolovan tip fasadne konstrukcije od aluminijumskih i statički odabranih vertikalnih i horizontalnih profila. Vertikalni i horizontalni profili podrazumevaju višekomorne profile i mogu vršiti odvodnjavanje konstrukcije u tri ravni na osnovu preklapanja profila.

Kompleksnost staklenih površina predmetnog tipa fasada postavlja definisan uslov u pogledu izrade detaljne ponude širokog spektra aluminijumskih fasada, uključujući:

  • Kontinualne fasade
  • Polustrukturalne fasade
  • Strukturalne fasade
  • Spajder fasade

U saradnji sa projektantima i investitorima naš inženjerski tim spreman je da Vam ponudi optimalan izbor fasadnih sistema i različite tipove stakla prema zahtevima projekata. U okviru procesa projektovanja, prioritet predstavlja priprema i izrada rešenja prema postavljenim zahtevima u vidu dizajna, funkcionalnosti i adekvatne toplotne izolacije, a sve u skladu sa planiranim budžetima investitora.

Kontinualna fasada

Kontinualna fasada prema standardu EN 13830

Kontinualni tip fasade karakteriše samonoseća, u celini zastakljena i toplo izolovana konstrukcija od vertikalnih i horizontalnih aluminijumskih profila. Vidna širina profila iznosi 50 ili 60 mm dok su pokrivni profili vidljivi i uokviruju predviđene staklene površine.

Strukturalna stabilnost, niži troškovi montaže i jednostavnost integracije raznovrsnih elemenata za otvaranje, kao i mogućnost proizvodnje visoko termičkih izolovanih fasada svrstavaju kontinualni tip fasade među najzastupljenije fasadne sisteme.

Različite vrste pokrivnih profila i širok spektar tipova stakla pružaju mogućnost izrade raznovrsnih arhitektonskih rešenja i izbora u skladu sa individualnim zahtevima klijenata i investitora.

Element fasada

Element fasada prema standardu EN ISO 717-1

Element fasada podrazumeva samonoseći tip fasade koji je u osnovi podeljen na dve celine. Na osnovu vidnih profila po obimu krila, predmetni tip fasadnih sistema odaje utisak nepostojanja profila između staklenih elemenata, po uzoru na strukturalni tip fasade, ali uz niže troškove montaže. Pokrivni profili vizuelno su primetni isključivo po obimu.

Element fasadni sistemi pružaju mogućnost raznovrsnog arhitektonskog oblikovanja i integraciju polja za otvaranje korišćenjem strukturalno zastakljenih prozora.

Strukturalna fasada

Strukturalna fasada podrazumeva u celosti zastakljen samonoseći tip fasade, sa toplo izolovanom konstrukcijom od aluminijumskih profila i vidnim spoljnim ivicama staklenih panela. Pokrivni profili vizuelno nisu primetni u vertikalnom i horizontalnom pravcu, dok se spoj staklenih panela vrši specijalnim strukturalnim silikonom sa visokom otpornošću na atmosferske uticaje i UV zračenje.

Slobodne ivice staklenih panela odaju utisak kontinulanih staklenih površina i objektima pružaju specifičan arhitektonski izraz. Polja za otvaranje vizuelno su integrisana u fasadno platno.

Spajder fasada

Spajder fasada prema standardu EN 12600

Sa aspekta vizuelne atraktivnosti, poseban tip spajder fasada najčešće nalazi primenu na reprezentativnim poslovnim objektima, hotelima, aerodromima i administrativnim objektima.

Tehnologija pričvršćivanja staklenih panela podrazumeva upotrebu specijalnih valjkastih nosača, od poliranog nerđajućeg čelika, na osnovnoj konstrukciji, pri čemu se omogućava velika sloboda prilikom arhitektonskog oblikovanja i izrade finalnih rešenja. Staklo, jednostruko ili termo, spaja se sa konstrukcijom u vidu posebnih Inox držača, koji vrše fiksiranje stakla u četiri, šest ili više tačaka. Tačke za fiksiranje stakla obuhvataju fiksne i klizne tačke zbog termičke dilatacije materijala usled temperaturnih promena.

Montaža staklenih panela vrši se bez dodatnih vertikalnih i horizontalnih profila na spoljašnjem delu fasade. Spoj staklenih panela osigurava se specijalnim strukturalnim silikonom sa visokom otpornošću na atmosferske uticaje i UV zračenje.

Konstrukcija posebnog tipa spajder fasade pruža maksimalnu osvetljenost unutrašnjeg prostora objekata prirodnim dnevnim svetlom, kao i mogućnost postavljanja velikih staklenih površina, koje nisu podeljene nosećim profilima, i različitih oblika staklenih panela.

Naši partneri